Přípojka vody, kanalizace

Datum: 1. 4. 2017

Provádíme připojení na inženýrské sítě, montáže potrubí, armatur, přípojek pro vodovody, kanalizace včetně výkopových prací.

Dodávky včetně montáže:
 • vodoměrná a kanalizační šachta
 • revizní šachta
 • vodoměrná sestava
 • vodoměr, jímka
 • septik
 • domovní čistírna odpadních vod
 • plastové nádrže
 • čerpací šachta kanalizace
 • zachycení a využití dešťových vod
 • akumulace a zásak vod
 • vsakovací dren, odlučovač tuků
 • odlučovač kapalin
 • lapák tuku
 • geodetického zaměření

Pro drobné odběratele provádíme vodovodní a kanalizační přípojky

Naše firma zajistí:
 • výkopové práce, zásyp, zhutnění
 • dodávku a montáž vodoměrné šachty, revizní šachty kanalizace
 • montáž vodovodní, kanalizační přípojky
Doklady, nutné pro vodovodní přípojku:
 • stavební povolení nebo územní rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci
 • projekt vodovodní přípojky ověřený provozovatelem vodovodu a stavebním úřadem
 • vyjádření provozovatele vodovodu k projektové dokumentaci
 • před výkopem objednatel předem vyzve dotčené správce sítí k vytýčení jejich sítí a po montáži přípojky je předá

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  
Zpět