Kotlíková dotace na kotle Atmos

Datum: 29. 8. 2016

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali o tom, že kraje získají dalších 300 milionů korun na výměnu neekologických zdrojů tepla v rámci Kotlíkové dotace, které se otevírá již v prvním čtvrtletí 2017. Hlavní cíl tohoto programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdojů – lokálních topenišť, které využívají tuhá paliva.

Předmětem této dotace je výměna nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nová účinná a nízkoemisní. Novým a podporovaným kotlem na tuhá paliva se rozumí kotel splňující požadavky Nařízení komise Evropské unie, kterým provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady. Tyto předepsané parametry musí kotle splňovat a a to pro všechna paliva, která jsou určena výrobcem. Pokud se jedná o kotel s ručním přikládáním, vyžaduje se současně i užití akumulační nádoby a to o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle.

Podpora na výměnu tepelného zdroje je poskytnuta pouze v tom případě, že je rodinný dům vytápěn převážně kotlem na tuhá paliva nebo dvěma zdroji tepla jako například kotlem na zemní plyn, elektrokotel. V tomto případě musí prokazatelné, že kotel plní funkci hlavního zdroje vytápění.
Domácnosti čerpají Kotlíkové dotace prostřednictvím krajů. Dotace by měly být použity pro ty domácnosti, které uspěly svou žádostí o dotaci, ale nezbyly na ně finanční prostředky díky velkému zájmu.

Aktuálně dotovanými výrobky jsou zplynovací kotle Atmos na dřevo a dřevní brikety, které mají moderní konstrukci, jejich topeniště je vyrobeno z velmi kvalitního plechu o síle 6mm, mají velká přikládací dvířka ve velký zásobník paliva. Obsluha a čištění kotlů Amos je velmi snadné a pohodlné. Tyto kotle splňují požadavky na Ekodesign.

Dále jsou do dotací zahrnuty zplynovací kotle na hnědé uhlí a hnědouhelné brikety, automatické kotle na pelety a automatické kotle na pelety s hořákem ve vrchních dvířkách.
Využijte s naší podporou financování v kotlíkové dotaci. Naši odborní pracovníci oddělení Technické podpory Vám rádi poradí a pomohou s vyřízením Kotlíkové dotace.

V případě zájmu o Kotlíkovou dotaci nás neváhejte kontaktovat.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  
Zpět