Kombinovaný kotel na principu generátorového zplynování

Ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování umožňuje řada kombi kotlů ATMOS DC18SP(L), DC25SP(L), DC32SP(L). V těchto kotlech lze střídat paliva podle typu. Jedná se o paliva - pelety nebo lehký topný olej (ELTO), a to podle toho, jaký hořák do kotle zabudujeme. Lze také koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, a nebo jej použijete z minulého kotle.

Kombinované kotle mají těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva a třetí komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování.

Kotel má spalovací systémy, které jsou od sebe odděleny vodním pláštěm. Nedochází u nich k vzájemnému ovlivňování, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto si lze vystačit s jedním komínem.