Regulace kotlů na hnědouhelné brikety

V případě elektromechanické regulace kotlů na hnědouhelné brikety samotnou regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 - 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku.

Právě nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost. Regulátor kromě regulace výkonu totiž plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80 - 85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.

Kotle Atmos jsou navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle Atmos pracují na snížený výkon do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Každý kotel Atmos je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.