Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS

Jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet, tak že do levé či pravé strany kotle, podle potřeby zákazníka, je zabudován hořák na pelety, který si plně automaticky, za pomocí šnekového dopravníku odebírá pelety ze zásobníku. Zásobník paliva bývá umístěn vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti a může mít libovolnou velikost (standardně 250, 500 nebo 1000 l). Často bývá i jako zásobník paliva použita část kotelny, která pak vystačí na celou topnou sezonu.

Samotný provoz hořák na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, nebo-li vznikne potřeba topit, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a sám je zapálí topným tělískem (spirálou). Po dostatečném rozhoření pelet, najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby než je systém (dům) vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří. Hořák je tak připraven k novému startu. Celý cyklus se v případě další potřeby vždy opakuje.

Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplňování pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela provádíme, jednou za 1 - 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. V případě potřeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelňovacím systémem pro komfortní vytápění s minimální obsluhou.

Velkou výhodou našich kotlů na pelety D15P. D20P, D30P, D40P a D50P je i to, že v případě, že vyjmeme z kotle hořák a nahradíme jej víkem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem. Díky těmto vlastnostem jsou tyto kotle stejně komfortní co se týče obsluhy a užitných vlastností tak jako topení plynem, propan butanem či LTO. Hlavní předností je ale to, že na rozdíl od zemního plynu či LTO, spalují obnovitelné zdroje energie.

Výhody kotlů na pelety ATMOS

 • Velký komfort vytápění
 • Vysoká účinnost 90 až 93 % podle typu - malá spotřeba paliva
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a EKODESIGN 2015/1189
 • Automatický provoz a vypnutí kotle po dohoření paliva
 • Automatické vybírání popela - při zabudovaném odpopelnění

Topení peletami

Většina z nás už má nějaké zkušenosti s topením dřevem nebo dřevěnými briketami a to buď v kotlích či krbech. Tyto paliva jsou ve většině míst dostupná za více či méně slušné ceny. Novinkou, kterou ne každý zná jsou tzv. pelety, které se vyrábějí podobným způsobem jako dřevěné brikety, a to lisováním z odpadního dřeva (suchých pilin a hoblin) bez jakéhokoliv pojiva pod vysokým tlakem. Za kvalitní pelety považujeme pelety vyráběné pouze z měkkého dřeva bez kůry, tzv. bílé pelety, které nám zaručí bezproblémový a spolehlivý chod kotle. V dnešní době se však objevují výrobci, kteří přidávají do pelet biologická pojiva pro větší pevnost, především pro pneumatickou dopravu. Tyto pelety lze spalovat, ale je nutné počítat s vetší popelnatostí a nedopalem.

Pelety lze stejným způsobem vyrábět i z tvrdého dřeva nebo ze dřeva s kůrou. Vznikají tak tmavé pelety, které se spékají a způsobují u většiny hořáků velké problémy. V hořácích naší firmy je možné tyto pelety spalovat, ale je nutné čistit spalovací komoru hořáku jednou za den. Při spalování kvalitních pelet bez pojiv a kůry provádíme čištění spalovací komůrky hořáku jednou za 7 a 30 dní. Obdobné nebo dokonce ještě větší problémy nastávají při spalování pelet ze slámy a různých biologických odpadů, jako je makovina, cukrovarnické řízky, odpady z obilí atd. Tyto pelety obsahují vysoké množství chlóru a dusíku, a tak prudce zkracují životnost tělesa kotle, keramiky a komína. Proto vám je nemůžeme doporučit spalovat. Nejrozšířenější velikostí kvalitních dřevěných pelet je dnes průměr 6 a 8 mm a délce od 10 do 25 mm. Výhřevnost pelet je zhruba od 17 do19 MJ/kg podle typu paliva. Cena kvalitních pelet se dnes pohybují od výrobců, kterých je již v České republice mnoho od 4500,- do 6500,- Kč za tunu.

Pelety jsou v Čechách zatím dodávány nejčastěji v igelitových pytlích po 15 kg, nebo v žocích po 800 kg. V zahraničí, ale nově i v Čechách jsou pelety dopravovány za pomocí cisteren z kterých vám palivo natankují do libovolného zásobníku, stejně jako u LTO. Je však nutné dodržet několik zásad, které zabraňují jejich rozdrcení při pneumatické dopravě.
Především je nutné zabránit, aby nedopadaly přímo na tvrdou stěnu zásobníku, ale na plentu, která je zavěšena ve středu zásobníku od stropu. Zabezpečíme tak rovnoměrné plnění zásobníku a zamezíme jejich drcení na drobné pelety a prach. Důležité je však, aby pelety byly uskladněny v suchém prostoru, proto aby se nerozpadly. 

Automatický kotel na pelety D21P s hořákem na pelety Atmos A25

 • + dopravník DA 1500
 • + zásobník na pelety 500 l (325 kg)
 • + vyrovnávací akumulační nádrž s vnitřním bojlerem TUV a solárním výměníkem                              

HOŘÁK NA PELETY

HOŘÁK NA PELETY ATMOS A25/A45/A85

Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.

Displej hořáku: slouží k zobrazování aktuálního stavu hořáku a k nastavování jeho funkcí.

Řízení hořáku: elektronickou regulací AC07X (AC07), která ovládá chod externího dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na displeji elektronické regulace.

Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál. 

Základní funkce hořáku:

 • Možnost využití dvou rezervních výstupů R a R2 pro různé aplikace
 • Možnost zapojení čtyř různých čidel TS, TV, TK a TSV
 • TS - čidlo spodní na nádrži
 • TV - čidlo vrchní na nádrži
 • TK - čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži
 • TSV - čidlo spalin nebo solárního panelu
 • řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži
 • řízení ventilátoru kotle z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • řízení kotlového čerpadla z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • ovládání solárního systému přímo z hořáku
 • automatický startu hořáku po dohoření dřeva u kotlů DCxxSP

Používaný hořák na pelety pro kotle D14P, D15P, D20P, D21P, D25P

ATMOS A25 - výkon 4,5 - 24 kW

Hořáky jsou určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru 6 - 8 mm, o délce 10 - 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1. Hořák není určen pro pelety, které se zpékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou denně.

Pro tyto hořáky jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA1500 o délce 1,5 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA2000 o délce 2 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA2500 o délce 2,5 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA3000 o délce 3 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA4000 o délce 4 m a průměru 75 mm

Používané hořáky na pelety pro kotle D31P, D30P, D40P, D50P

ATMOS A45 - výkon 8,5 - 49 kW

Hořák je určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměr u 6 - 8 mm, o délce 10 - 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.
Výhodou hořáku je automatické zapalování paliva pomocí žhavící spirály,která zapálí pelety kdykoli je potřeba zatopit. Není určen pro tmavé pelety,které se spékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě ztrácíme komfort vytápění a je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou za 1 - 3 dny.

Používané hořáky na pelety pro kotel D80P

ATMOS A85 - výkon 24 - 80 kW

Hořák A85 je v základu vybaven pneumatickým čištěním, které při každém dohoření nebo v pravidelných intervalech vyčisti spalovací komůrku hořáku. Diky pneumatickému čištěni postačí zkontrolovat, popřípadě vyčistit spalovací komůrku hořáku jednou za 14 dní až měsíc.

Kotel D80P s hořákem A85 vždy zapojíme s vyrovnávací nádrží o minimálním objemu 1000 l, kde využijeme funkci řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži a vládání odtahového ventilátoru kotle přímo z hořáku.

Pro tyto hořáky jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dodpravník hřídelový pro hořák ATMOS A45/85 - DRA50 o délce 1,7 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dodpravník hřídelový pro hořák ATMOS A45/85 - DRA50 o délce 2,5 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dodpravník hřídelový pro hořák ATMOS A45/85 - DRA50 o délce 4 m - rovný a průměru 80 mm
 • Šnekový dodpravník hřídelový pro hořák ATMOS A45/85 - DRA50 o délce 5 m - rovný a průměru 80 mm

Automatický odvod popela pro kotle DxxP 

Automatické vybírání popela z tělesa kotle

Jako příslušenství ke každému kotli na pelety DxxP, který byl vyroben po 1.3.2007 je možné dokoupit automatické odpopelnění z tělesa kotle do přídavného externího popelníku. Toto automatické odpopelňovací zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní obsluhu a zvyšuje komfort vytápění.

Vybírání popela probíhá zcela automaticky za pomocí šnekového dopravníku s převodovkou, který vybírá popel z komory pod hořákem v pravidelných intervalech po 12 hodinách, po 3 hodinách nebo po 1 hodinně, podle nastavení pro konkrétní palivo. Automatické vybírání popela je možné v případě potřeby zapnout i manuálně pouhým vypnutím a zapnutím vypínače na kotli. Velikost popelníku volíme po důkladném zvážení na základě popelnatosti paliva.

Všechny tři velikosti přídavných popelníků je možné použít pro jakékoliv odpopelňovací zařízení, tj. pro kotle D31P, D14P, D21P, D25P, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, (D80P - dvě velikosti).
Odpopelňovací zařízení - bez přídavného popelníku

kód Pro kotle
S0577 D14P, D21P
S0578 D25P, D31P
S0535 D15P, D20P
S0536 D30P, D40P
S0537 D50P
S1080 D80P


Přídavné popelníky - nutné příslušenství (červený)

kód pro kotle D14P, D21P, D25P, D31P, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P
S0542 Malý - objem 28 l
Doporučená velikost pro kotle D14P, D21P, D15P, D20P při spalování kvalitních dřevěných pelet. Interval vybírání popela jednou za 14 - 30 dní.
S0544 Střední - objem 68 l
Doporučená velikost pro kotle D14P, D21P, D25P, D15P, D20P, D30P, D40P, D31P, D50P při spalování kvalitních dřevěných pelet. Interval vybíránípopela jednou za
14 - 30 dní.
S0546 Velký - objem 135 l
Doporučená velikost pro kotle D50P při spalování pelet s větší popelnatostí. Interval vybírání popela jednou za 14 - 45 dní.
kód pro kotle D80P
S1068 Střední - objem 68 l
Určen pouze pro kotel D80P - pro průměr šneku 80 mm
S1069 Velký - objem 135 l
Určen pouze pro kotel D80P - pro průměr šneku 80 mm.