Speciální zplynovací kotle na dřevo - ATMOS

Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle. 

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplynovacích kotlů na dřevo ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost 81 až 87 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3, 4, 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden )
 • Kotel bez trubkovnice - snazší čištění
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita
 • Životní prostředí

Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR. Kotle jsou dle ČSN EN 303-5 zařazeny do třídy 3, 4 a 5 (Ekodesign) a proto je na ně poskytována dotace ze Státního Fondu životního prostředí.

Instalace speciálních zplynovacích kotlů na dřevo - ATMOS

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21, 22 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

Osvědčení a certifikace

Všechny kotle ATMOS jsou certifikovány ve zkušebnách pro jednotlivé země určení: SZÚ Brno, TÜV München - Německo, Rusko, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Švédsko SP, Polsko a Rakousko, Slovensko, Maďarsko, dle platných norem - ČSN EN 303-5.
Chráněno průmyslovým patentem.

Regulace kotlů Atmos

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80-90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80-85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Od roku 2002 jsou kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70% jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Panel se standartní regulací 

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat.
Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle ( ventilátoru ) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle

Panel s elektronickou regulací ATMOS ACD 01

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, pojistka 6,3 A a elektronická regulace ACD 01.
Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle ( ventilátoru ) , čerpadla v kotlovém okruhu, dvou topných okruhů ,ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.
Provedení panelu se zabudovanou elektronickou regulací ACD 01 je vyráběno jako varianta u kotlů DC 25 S, DC 32 S, DC 25 GS.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

ATMOS-Drevoplyn Velikost-prikladaci-komory 

Technické informace

Technicke-informace_1 


Legenda k nákresu kotlů

1. Těleso kotle 14. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - zadní čelo kul. prostoru
2. Dvířka plnící 15 Víko čistící
3. Dvířka popelníková 16 Clona
4. Ventilátor odtahový(S) 17 Táhlo roztápěcí záklopky
5. Žáruvzdorná tvarovka - tryska 18 Teploměr
6. Ovládací panel 19 Clona topeniště
7. Bezpečnostní termostat 20 Vypínač
8. Regulační záklopka 22 Regulátor výkonu - Honeywell FR124
9. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - bok topeniště 23 Chladící smyčka
10. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GS - kulový prostor L+P 24 Termostat ventilátoru
11. Těsnění - trysky 25 Výplň dvířek - Sibral
12. Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc 26 Těsnění dvířek - šňůra 18x18
13. Zatápěcí záklopka 27 Spalinový termostat
 
  DC15E DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S DC70S DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX DC75SE DC100 DC150S
A 1185 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1260 1399 1280 1280 1280 1434 1563 1686 1487 1690 1813
B 694 758 959 959 959 959 959 1160 1160 758 959 959 959 1042 1068 1487 1170 1295
C 595 595 595 595 595 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 774 970 1010
D 690 874 874 874 874 950 950 950 1047 950 950 950 1099 997 1086 1165 1290 1459
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 180 200 200
F 65 65 65 65 65 69 69 69 90 69 69 69 69 70 58 82 80 129
G 208 208 208 208 208 185 185 185 325 185 185 185 185 184 184 194 590 721
H 933 933 933 933 933 1008 1008 1008 - 1008 1008 1008 1152 1287 1407 1230 - -
CH 212 212 212 212 212 256 256 256 0 256 256 256 256 256 256 306 0 0
I 212 212 212 212 212 256 256 256 240 256 256 256 256 256 256 306 330 307
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2" 2" 2" 2" 2"
                                     
Typ
ATMOS
DC15E DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S DC70S DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX DC75SE DC100 DC150S
Rozsah výkonu (kW) 14,9 20 22 25/27 30 35 40 49,9 70 20 25 32 40 49 70 75 99 150
Předep. tah komína (Pa) 18 20 23 23 24 24 24 25 30 20 23 25 25 25 30 30 35 25
Hmotnost kotle (kg) 280 269 324 326 332 366 368 433 515 343 431 436 485 538 571 669 820 1030
Objem vody (l) 45 45 58 58 58 80 80 89 93 64 80 80 90 120 132 190 294 306
Obsah násypky (dm3) 66 66 100 100 100 140 140 180 180 87 125 125 170 210 210 345 400 400
Max. délka dřeva (mm) 330 330 530 530 530 530 530 730 730 330 530 530 530 530 530 1000 730 730
Spotř. na top. sez. Ø (prost. metry) 15 20 22 25 30 35 40 50 70 19 25 32 40 50 70 75 99 150
Předepsané palivo Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg, průměr 80 - 150 mm a vlhkosti 12 - 20 %
Minimální teplota vratné vody 65 °C
Účinnost (%) 81 - 90 % 83,00% 89,00% 90,30%
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 5
Dotované kotle v ČR            

Pozor! Typ kotle DC15E není vybaven ventilátorem!
Pozor! Typ DC70S, DC100 je vybaven pouze tlačným ventilátorem!