Nejmodernější zplynovací kotle na dřevo - ATMOS DOKOGEN

ATMOS DOKOGEN jsou nejmodernější zplynovací kotle na dřevo od českého výrobce ATMOS. Kotle jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi, které zajišťují vysokou účinnost, nízké emise a snadný provoz.

Hlavní výhody kotlů ATMOS DOKOGEN:

  • Vysoká účinnost: Kotle ATMOS DOKOGEN dosahují účinnosti až 92 %, což je výrazně vyšší než u tradičních kotlů na dřevo.
  • Nízké emise: Kotle ATMOS DOKOGEN splňují nejpřísnější emisní normy, což zajišťuje ochranu životního prostředí.
  • Snadný provoz: Kotle ATMOS DOKOGEN jsou vybaveny automatickým zapalováním a regulací, což zajišťuje snadný a pohodlný provoz.

Kotel ATMOS DOKOGEN je vhodný pro:

  • Obytné domy a chaty: Kotle ATMOS DOKOGEN jsou ideální pro vytápění obytných domů a chat.
  • Obchodní a průmyslové objekty: Kotle ATMOS DOKOGEN lze použít i pro vytápění obchodních a průmyslových objektů.

Konstrukce kotlů ATMOS DOKOGEN:

Kotle ATMOS DOKOGEN jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a jsou konstruovány tak, aby poskytovaly dlouhou životnost a spolehlivý provoz.

Princip spalování:

Kotle ATMOS DOKOGEN pracují na principu zplynování dřeva. Dřevo je nejprve rozděleno na malé části a následně je spalováno v řízeném procesu. Při spalování vzniká plynný produkt, který je následně spalován ve spalovací komoře.

Výhody zplynovacího spalování:

  • Vysoká účinnost: Zplyňování dřeva umožňuje dosáhnout vyšší účinnosti spalování než při tradičním spalování dřeva.
  • Nízké emise: Zplyňování dřeva vede k nižším emisím škodlivých látek do ovzduší.

Regulace kotlů ATMOS DOKOGEN:

Kotle ATMOS DOKOGEN jsou vybaveny automatickou regulací, která zajišťuje udržování požadované teploty vody v kotli. Regulace je založena na měření teploty vody v kotli a v otopné soustavě.

Automatické zapalování:

Kotle ATMOS DOKOGEN jsou vybaveny automatickým zapalováním, které zajišťuje snadný a pohodlný provoz kotle. Zapalování je prováděno pomocí piezoelektrického zapalovače.

Příslušenství:

K kotlům ATMOS DOKOGEN je k dispozici široká škála příslušenství, které umožňuje rozšířit jejich funkce a možnosti. Mezi příslušenství patří například:

  • Tlakový spínač: Tlakový spínač zajišťuje automatické vypnutí kotle při poklesu tlaku vody v otopné soustavě.
  • Automatický odpojovač: Automatický odpojovač zajišťuje automatické vypnutí kotle při přehřátí.
  • Další regulační prvky: K dispozici je také široká škála dalších regulačních prvků, které umožňují individuální nastavení kotle.

Závěr:

Kotle ATMOS DOKOGEN jsou moderní a účinné kotle na dřevo, které splňují nejpřísnější emisní normy. Kotle jsou snadno ovladatelné a nabízejí širokou škálu funkcí a možností.