Moderní zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety

Zplynovací kotle se zabudovaným hořákem na pelety ve vrchních dvířkách jsou zajímavým řešením určeným pro všechny kotle do výkonu 40 kW (mimo modelů GD, GS(X)), vybavené odtahovým ventilátorem.

Standardně jsou v této variantě vyráběny tyto modely:

Rozsah výkonu dřevo / pelety

 • DC18S s úpravou pro hořák 20 / 6 - 20 kW
 • DC25S s úpravou pro hořák 27 / 7 - 24 kW
 • DC32S s úpravou pro hořák 35 / 7 - 24 kW

Rozsah výkonu dřevo a brikety / pelety

 • DC24RS s úpravou pro hořák 26 / 7 - 24 kW
 • DC30RS s úpravou pro hořák 32 / 7 - 23 kW

Rozsah výkonu uhlí / pelety

 • C18S s úpravou pro hořák 20 / 6 - 20 kW
 • C20S s úpravou pro hořák 25 / 7 - 24 kW
 • C30S s úpravou pro hořák 32 / 7 - 24 kW
 • AC25S s úpravou pro hořák 26 / 6 - 20 kW
 • AC35S s úpravou pro hořák 35 / 7 - 24 kW

Kotle jsou zkonstruovány tak, že těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tlouštce 8 až 3 mm, které se skládá:

 • z vrchní komory (6 mm), která je ve vrchní části opatřena dvířky s otvorem pro zabudování hořáku na pelety a ve spodní části opatřen zplynovací tryskou nebo otočným litinovým roštem pro snadné odstranění popela.
 • ze spodního prostoru, který je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování, který slouží i jako popelník

Zplynovaci-kotel-s-upravou-pro-horak-na-pelety 

Výhody zabudování hořáku do standardního kotle

 • Jednoduché a cenově přijatelné řešení
 • Možnost vytápět komfortně peletami bez ručního přikládání
 • Velký zásobník na pelety 500, 1000 l, textilní zásobní, část kotelny jako zásobník = doplňování paliva jednou za 7 a 14 dní, jednou za rok
 • Pohodlné a bezprašné vybírání popela s odtahovým ventilátorem jednou za 7 až 30 dní
 • Automatické zapalování pelet zapalovací spirálou u hořáku již v základu
 • Vysoká účinnost 83 až 91 % podle typu paliva a kotle a nastaveného výkonu = velká úspora nákladů na vytápění
 • Ekologické spalování - kotle dle ČSN EN 303-5 třídy 4 možná dotace z programu Zelená úsporám ze SFŽP a Kotlíkové dotace
 • Chladící smyčka proti přetopení = bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva
 • Malé rozměry a moderní design

Základní data certifikovaných kotlů

TYP KOTLE
Technická data:
  DC18S
s úpravou
DC25S
s úpravou
DC32S
s úpravou
DC24RS
s úpravou
DC30RS
s úpravou
C18S
s úpravou
C20S
s úpravou
C30S
s úpravou
AC25S
s úpravou
Výkon kotle na dřevěné pelety kW 1.6.2020 1.7.2024 1.7.2024 1.7.2024 1.7.2024 1.6.2020 1.7.2024 1.7.2024 1.4.2020
Předepsaný tah komína Pa 20 23 25 22 24 22 23 25 24
Hmotnost kotle kg 283 326 345 331 365 298 351 395 297
Objem vody l 45 58 80 58 65 45 64 68 45
Obsah násypky dm3 66 100 140 93 93 66 100 125 66
Připojovací napětí V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Max. délka dřeva mm 330 530 530 330 330 330 330 330 330
Předepsané palivo   Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety) Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety)
Minimální teplota vratné vody °C 65
Účinnost % 84 - 91
Třída kotle dle ČSN EN 303-5   4 5 4 4 4 5 5 5 5
Dotované kotle v ČR  

 

Hořák na pelety ATMOS A25/45

Dávkování paliva: externím šnekovým dopravníkem řízeným z elektronické regulace hořáku.

 • Pro hořák A25 jsou určeny externí bezhřídelové dopravníky DA1500 o délce 1,5 m, DA2000 o délce 2 m a dopravník DA2500 o délce 2,5 m, všechny o průměru 75 mm.
 • Pro hořák A45 jsou určeny externí hřídelové dopravníky DRA50 o délce 1,7 m, 2,5 m, 4 m a 5 m o průměru 80 mm.

Vrchní přikládací dvířka zásobníku paliva jsou upravená pro zabudování hořáku ATMOS A25. 

Hořák ATMOS A25 je určen pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru 6 až 8 mm, o délce 10 až 25 mm a výhřevnosti 17 - 19 MJ.kg-1. Výhodou těchto hořáků je automatické zapalování paliva pomocí žhavící spirály, která zapálí pelety kdykoli je potřeba zatopit. Hořák a kotel tak pracuje na plný výkon s nejvyšší účinností a nejlepší kvalitou spalování. Na rozdíl od řady konkurenčních výrobků, které nemají zapalovací zařízení a musí udržovat žhavou vrstvu ve spalovacím prostoru. Jsou tak provozovány při malém výkonu, kdy klesá teplota spalin pod 100°C. Tím dochází ke kondenzaci dehtů a kyselin ve spalovacím prostoru, ke zkracování životnosti kotle, nemluvě o nižší účinnosti, vyšší spotřebě paliva, horší kvalitě spalování, zanášení kotle a tedy k jeho častějšímu čištění.

Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.

Displej hořáku: slouží k zobrazování aktuálního stavu hořáku a k nastavování jeho funkcí

Řízení hořáku: elektronickou regulací AC07X (AC07), která ovládá chod externího dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na displeji elektronické regulace.

Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál.

Základní funkce hořáku:

 • Možnost využití dvou rezervních výstupů R a R2 pro různé aplikace
 • Možnost zapojení čtyř různých čidel TS, TV, TK a TSV
 • TS - čidlo spodní na nádrži
 • TV - čidlo vrchní na nádrži
 • TK - čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži
 • TSV - čidlo spalin nebo solárního panelu
 • řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži
 • řízení ventilátoru kotle z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • řízení kotlového čerpadla z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • ovládání solárního systému přímo z hořáku

Pro hořák A25 jsou určeny externí bezhřídelové dopravníky DA2000 o délce 2 m a dopravník DA2500 o délce 2,5 m, všechny o průměru 75 mm

Pro hořák ATMOS A25 jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA2000 o délce 2 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA2500 o délce 2,5 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA3000 o délce 3 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA4000 o délce 4 m a průměru 80 mm

Výhody zabudování hořáku do standardního kotle

 • Jednoduché a cenově přijatelné řešení
 • Možnost spalovat velké kusy dřeva nebo vytápět komfortně peletami bez ručního přikládání
 • Snadné přikládání dřeva, briket nebo uhlí bez kouře s odtahovým ventilátorem = čistá kotelna
 • Velký zásobník na pelety 500 ,1000 l (část kotelny) = doplňování paliva jednou za 7 a 14 dní (jednou za rok)
 • Pohodlné a bezprašné vybírání popela s odtahovým ventilátorem jednou za 14 až 30 dní
 • Automatické zapalování pelet zapalovací spirálou u hořáku již v základu
 • Vysoká účinnost 83 až 91 % podle typu paliva a kotle = velká úspora nákladů na vytápění
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4, 5
 • Chladící smyčka proti přetopení = bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva spalinovým termostat
 • Malé rozměry a moderní design

Instalace

Při instalaci hořáku do vrchních dvířek zplynovacího kotle, je nutné použít dopravník o minimální délce 2 metry, tak aby délka hadice mezi dopravníkem a hořákem byla minimálně 20 cm z důvodu bezpečnosti.
Optimální délka hadice je však cca 40 cm, tak aby bylo možné snadno otevřít dvířka s hořákem na pelety při čištění spalovací komory.

prostor-kotelny-2-full prostor-kotelny-1-full 

Legenda: 1 - Komín | 2 - Kouřovod | 3 - Kotel | 4 - Hořák | 5 - Dopravník | 6 - Zásobník

Doporučené zapojení

Doporučeným zapojením kotle je zapojení s LADDOMATEM 22 nebo termoregulačním ventilem a vyrovnávací nádrží o objemu 500 nebo 1000 l pro docílení nízké spotřeby paliva a vysoké životnosti hořáku a kotle. Pro další úsporu paliva (až 20 %) a správnou funkci nabíjení vyrovnávací nádrže použijte speciálně vyvinutou regulaci ATMOS ACD01 nebo sadu AS25 , která je určena pro speciální funkce hořáku ATMOS A25

Zapojení kolte s hořákem A25 a sadou AS25

schema-zapojeni-as25 

Zapojení kolte s hořákem A25 a elektronickou regulaci ACD01

schema-zapojeni-acd01 

Kotle s úpravou pro hořák na pelety ATMOS A25 je možné objednat přímo z výroby v levém nebo pravém provedení. V případě, že budete chtít hořák nainstalovat do standardrního nebo jiného kotle ATMOS, je možné si objednat speciální sadu pro jeho přestavbu, umožňující instalaci hořáku na pelety do vrchních dvířek. Sada se skládá z kompletních upravených dvířek, speciální elektroinstalace a příslušenství o 23 položkách.

Sada pro zabudování hořáku na pelety do vrchních dvířek

 • pravým otvíráním - kód: S0532
 • s levým otvíráním - kód: S0533

Pozor - hořák na pelety je možné nainstalovat pouze do zplynovacího kotle vybaveného odtahovým ventilátorem do výkonu 40 kW.