Více palivové kombi kotle na dřevo, pelety a ELTO

Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety a extra lehký topný olej (ELTO)Více palivové kombi kotle na dřevo, pelety a ELTO 

Nová řada kombi kotlů ATMOS DC18SP(L), DC25SP(L), DC32SP(L) umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety nebo ELTO. Kotel umožňuje podle typu střídání paliv, topíme peletami nebo ELTO podle toho, jaký hořák do kotle zabudujeme. V případě potřeby je samozřejmostí, možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, a nebo jej použijete z minulého kotle.

Konstrukce kotle

Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem.

Výhody kotlů ATMOS

možná kombinace jednotlivých druhů paliv - střídání paliva bez úprav na kotli dřevo + pelety, dřevo + ELTO
možná záměna jednotlivých hořáků - kdykoli můžeme přejít na jiné médium
vysoká účinnost při jednotlivých palivech - prakticky stejná jako u speciálních kotlů na ELTO pelety (až 92,3 % při jmenovitém výkonu)
levnější řešení - sečteme-li náklady na pořízení dvou kotlů, jejich zapojení a odkouření (komín) zjistíme, že jeden kotel ač dražší je ekonomicky výhodnější
malý zastavěný prostor - oproti více kotlům
jeden komín a kouřovod
ekologický provoz – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4
dotovaný kotel – pouze v provedení dřevo v kombinaci s hořákem na pelety
kotel je vybaven funkcí automatického startu hořáku na pelety po dohoření dřeva

Regulace

Provoz kotle je řízen zcela automaticky na požadovanou výstupní teplotu vody, tak aby byla zajištěna co nejvyšší účinnost kotle a nejlepší kvalita spalování.

K tomu slouží:

 • Regulátor tahu HONEYWELL
 • Regulační termostat
 • Spalinový termostat
 • Termostat na čerpadlo
 • Hlavní vypínač a přepínací vypínač provozu kotle


Odtahový ventilátor minimalizuje kouření při přikládání a provozu kotle

Odtahový ventilátor 

Chladící smyčka proti přetopení

Chladící smyčka proti přetopení                            

Panel se standartní regulací

Panel se standartní regulací 

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat
Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle.

Jako příslušenství je možné dokoupit zařízení, které po dohoření dřeva automaticky sepne zabudovaný hořák na pelety, ELTO.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

nakres-dc18sp 

LEGENDA K NÁKRESU KOTLŮ

1. Těleso kotle 20. Vypínač
2. Dvířka plnící - dřevo 22. Regulátor výkonu - Honeywell FR 124
3. Dvířka popelníková - dřevo 23. Chladící smyčka
4. Odtahový ventilátor (mimo DC15EP) 24. Regulační termostat
5. Žáruvzdorná tvarovka - tryska 25. Výplň dvířek - Sibral
6. Ovládací panel 26. Těsnění dvířek
7. Bezpečnostní termostat 27. Keramika - střecha
8. Regulační záklopka 28. Hořák na pelety nebo ELTO
9. Žáruvzdorná tvarovka - prodloužení kul. prostoru - (Kombi) 29. Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor (D15)
10. Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor - (Kombi) 30. Žáruvzdorná tvarovka - vyložení kul. prostoru (DC15E)
11. Těsnění - trysky - 12 x 12 31. Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor - dřevo
12. Dvířka - pro hořák na pelety 32. Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru - dřevo
13. Zatápěcí záklopka 33. Termostat na čerpadlo (jen u DC15EP)
14. Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru - (Kombi) 34. Pojistka (6,3 A)
15. Víko čistící 35. Spalin. termostat (mimo DC15EP)
16. Clona 36. Vypínač (přepínací)
17. Táhlo roztápěcí záklopky 37. Koncový spínač s tlačítkem
18 Teploměr 39. Termostat na čerpadlo (DC 18-32 SP)
19. Clona topeniště 40. Měřící místo pro analyzátor spalin
Rozměry DC18SP DC25SP DC32SP
A 1695 1695 1772
B 757 957 957
C 643 643 678
D 1375 1375 1448
E 152 (150) 152 (150) 152 (150)
F 65 65 70
G 207 207 183
H 1436 1436 1505
CH 212 212 256
I 212 212 240
J 6/4" 6/4" 6/4"
 TECHNICKÁ DATA   DC18SP (L) DC25SP (L) DC32SP (L)
Jmenovitý výkon na dřevo KW 20 27 35
Výkon kotle na pelety KW 4,5 - 15 6 - 20 6 - 20
Výkon kotle na olej KW 15 - 20,5 15 - 30 15 - 30
Palivo - dřevo   suché dřevo o vlhkosti 12 - 20 % / výhřevnost 15 - 18 MJ/kg
ø 70 - 150 mm
Palivo - pelety   kvalitní dřevěné pelety ø 6 - 8 mm (bílé pelety)
Palivo - extra ETO   ETO o výhřevnosti 42 MJ/kg
Maximální délka dřeva mm 330 530 530
Spotřeba dřeva za sezonu ø plnometry 20 25 35
Obsah násypky na dřevo dm3 66 100 140
Váha kotle kg 429 506 571
Objem vody v kotli l 78 109 160
Typ hořáku na pelety   ATMOS A25
Typ hořáku na ELTO   libovolný hořák vybavený mechanicky ovládanou vzduchovou klapkou
Zásobník na pelety   EXTERNÍ - 250, 500, 1000 l
Připojovací napětí V/Hz   230 / 50  
Příkon kotle při startu na pelety W 1120 1120 1120
Příkon kotle při provozu W 120 120 120
Třída kotle dle ČSN EN 303-5   4 4 4
Dotované kotle v ČR  


Kotle určené pro topení dřevem, v kombinaci s ELTO, mají v označení navíc příponu L (např. DC18SPL).

Kotel s hořákem, šnekovým dopravníkem a zásobníkem na pelety

Kotel s hořákem, šnekovým dopravníkem a zásobníkem na pelety 

HOŘÁK NA PELETY ATMOS A25

Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.

Displej hořáku: slouží k zobrazování aktuálního stavu hořáku a k nastavování jeho funkcí.

Řízení hořáku: elektronickou regulací AC07X (AC07), která ovládá chod externího dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na displeji elektronické regulace.

Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál.

Hořák ATMOS A25 

Základní funkce hořáku:

 • Možnost využití dvou rezervních výstupů R a R2 pro různé aplikace
 • Možnost zapojení čtyř různých čidel TS, TV, TK a TSV
 • TS - čidlo spodní na nádrži
 • TV - čidlo vrchní na nádrži
 • TK - čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži
 • TSV - čidlo spalin nebo solárního panelu
 • řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži
 • řízení ventilátoru kotle z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • řízení kotlového čerpadla z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • ovládání solárního systému přímo z hořáku
 • automatický startu hořáku po dohoření dřeva u kotlů DCxxSP

Používaný hořák na pelety pro kotle DC 18 SP, DC 25 SP, DC 32 SP

Pro tyto horáky jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA1500 o délce 1,5 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA2000 o délce 2 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA2500 o délce 2,5 m a průměru 75 mm

DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ S LADDOMATEM 21,22 A VYROVNÁVACÍ NÁDRŽÍ

DOPORUCENE-ZAPOJENI-S-LADDOMATEM-21-22-A-VYROVNAVACI-NADRZI 

Doporučeným zapojením je zapojení kotle s Laddomatem 21/22 nebo termoregulačním ventilem s vyrovnávací nádrží o objemu 500 až 1000 l. Další možností je instalace kotle s akumulačními nádržemi o potřebném objemu (např. 2000 l), které navíc umožňují vytápění akumulační elektřinou, nebo připojení solárních panelů. V případě potřeby je samozřejmě možné zapojit kotel do systému i bez akumulačních nádrží, a to především pokud zvolíme jako druhé médium ELTO.